top of page
Seikkailukuva 1.jpg

​Puistossa on 9 eritasoista seikkailurataa, jotka sisältävät liukuja, kiipeilyseiniä, kiipeilyverkkoja, erinäköisiä köysisiltoja, liaani- ja Base Jump hyppyjä jne.

Alle 6-vuotiaat radoille yhdessä valjaissa olevan aikuisen kanssa.

Tarkempi rataesittely klikkaa alla olevaa palkkia. 

 

 

 

Seikkailupuistot ovat Euroopassa huomattavasti yleisempiä kuin meillä Suomessa, jossa puistoja on tällä hetkellä reilut parikymmentä kappaletta. Esimerkiksi Saksassa puistoja on yli 500 kappaletta ja Ranskassa on lähes 700 seikkailupuistoa, joten Euroopassa seikkailupuistot ovatkin vakiinnuttaneet paikkansa eri-ikäisten seikkailijoiden sydämissä.

Seikkailupuisto HugoPark Aulangon suunnittelussa on alusta-asti otettu huomioon kaikenikäiset seikkailijat, aina 2-3 vuotiaasta lapsesta ylöspäin. Kuitenkin Seikkailupuisto HugoPark Aulangolta löytyy Suomen huimimmat aina 20 metrin korkeudesta suoritettavat "Base Jump" ja Tarzan-liaanihypyt.

Puisto on rakennettu tunnetun saksalaisen puistorakentajan toimesta ja heillä on kymmenien vuosien kokemus puistojen rakentamisesta ympäri maailmaa. Puiston radat on rakennettu standardin SFS-EN 15567-1 mukaisesti ja radan henkilökunta on koulutettu alan säännösten mukaisesti. Tämän lisäksi radoista tehdään Suomen kuluttajaturvallisuuslain mukaiset asiakirjat ja puiston toiminta on vakuutettu suomalaisen vakuutusyhtiön toimesta. 
HugoPark Aulangolla on käytössä Suomen ensimmäinen jatkuvavarmisteinen turvajärjestelmä (ZAZA2), jolla myös toisten seikkailijoiden ohittaminen kesken rataa on tehty mahdolliseksi. ZAZA2-järjestelmässä seikkailija kiinnittyy turvavaijeriin ennen radoille nousua ja irtautuu järjestelmästä vasta poistuessaan radalta maantasalle, jolloin radoilta tippuminen on tehty mahdottomaksi.

Ympäristövastuullisuus on meille tärkeä tekojamme ohjaava käsite, jonka mukaan pyrimme aina ottamaan ympäristön hyvinvoinnin huomioon toiminnassamme, niin hyvin kuin se vain on mahdollista. Ympäristövastuullisuus ja ekologisuus näkyvät tuotteidemme ympäristöystävällisyytenä sekä henkilökuntamme ympäristöosaamisena. Koulutamme henkilöstöämme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan sekä kehitämme ympäristöosaamistamme. Toimintamme ei vaaranna alueen luontoa, vaan kehittää Aulangon alueen virkistyskäyttöä.

bottom of page